Σχετικά

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Studio Ephyra, είναι μια ομάδα με αντικείμενο την αρχιτεκτονική και την έρευνα με έδρα την Αθήνα. Το έργο του μορφοποιείται από αυστηρή και διεπιστημονική έρευνα η οποία στηρίζεται από τις θεωρητικές και πρακτικές διεργασίες που προκύπτουν εντός της σχεδιαστικής διαδικασίας. Αντλεί από τις πλούσιες πολιτισμικές παραδόσεις του Νότου και της Μεσογείου, ενώ παράλληλα αγκαλιάζει καινοτόμες πρακτικές και πρότυπα σχεδιασμού, με στόχο ένα απλό, αλλά ζωηρό, εκφραστικό λεξιλόγιο. Η ομάδα του Studio Ephyra, αναγνωρίζοντας την εξάρτηση της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού, από τις χωρικές και χρονικές πραγματικότητες που το περιβάλλουν, επιδιώκει να προσεγγίσει κάθε ζήτημα σχεδιασμού, ανεξαρτήτως κλίμακας ή σκοπού, ως μοναδική περίπτωση. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η αφοσίωση στην πρωτοτυπία κατευθύνουν την προσπάθεια της ομάδας προς συνεπείς και ρεαλιστικές λύσεις, ευχάριστους και ουσιαστικούς χώρους, αντικείμενα και εμπειρίες.

Βιογραφικό

Η Μαριάνθη Παπαγγελόπουλου είναι κάτοχος διπλώματος αρχιτεκτονικής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό από το TU Delft (The Berlage Post-master in Architecture and Urban Design), λαμβάνοντας την υποτροφία του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και την υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση (2019-2021). Είναι εγγεγραμμένη αρχιτέκτονας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Έχει εργαστεί ως βοηθός έρευνας για το πρόγραμμα “Social Platform for Holistic Impact Heritage Assessment” (SoPHIA). Μαζί με το studio ephyra, έχει εργαστεί σε ποικιλία έργων από την κλίμακα της κατοικίας ως αυτήν των συγκροτημάτων δημόσιας χρήσης.

Ο Αντώνης Παπαγγελόπουλος σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα με επίκεντρο την έρευνα στην αρχιτεκτονική από το διεπιστημονικό πρόγραμμα “Σχεδιασμός, Χώρος και Πολιτισμός” του ίδιου ιδρύματος. Είναι εγγεγραμμένος αρχιτέκτονας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το 2018 υπήρξε συνιδρυτής της συλλογικότητας “Laboratory for the Urban Commons”. Δίδαξε Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό ως επικουρικός διδάσκων στο Ε.Μ.Π. όπου και εργάστηκε ως ερευνητής. Κατά τη διάρκεια της αρχιτεκτονικής του πρακτικής έχει συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα σχεδιαστικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διακρίσεις

Εκθέσεις